matilah kuman kena pelantik sekalian alam limpah darahnya

Maksud: Orang kebanyakan berkahwin dengan orang bangsawan, menjadi buah mulut orang halnya

berkongsi