melahirkan kekacauan

Maksud: Menimbulkan kekacauan

berkongsi