membasahkan garam sendiri

Maksud: Menolong orang lain, sedangkan sanak saudaranya dibiarkan bersusah

berkongsi