membasuh najis dengan mala

Maksud: Menutup kesalahan atau rasa malu dengan cara yang lebih menghinakan lagi

berkongsi