membawa alamat

Maksud: Memberi tanda.

Contoh ayat: Langit gelap bawa alamat hari akan hujan.

berkongsi