membawa diri

Maksud: 1. Menjaga dan menyesuaikan diri dengan keadaan
2. Melarikan diri.

berkongsi