membawakan cupak ke negeri orang

Maksud: Memakai adat sendiri di negeri orang

berkongsi