membersihkan tangan

Maksud: Menghapuskan dosa atau kesalahan

berkongsi