memburu pelajaran

Maksud: Mengerjakan ilmu pengetahuan

berkongsi