memindahkan ilmu

Maksud: Menurunkan ilmu pengetahuan

berkongsi