mengeluarkan pendapat

Maksud: Menyatakan fikiran

berkongsi