menghambat kerbau berlabuh

Maksud: Menghalang (mengganggu) perbuatan orang yang akan mendatangkan kesenangan baginya

berkongsi