menghijau tuah, najis keluar

Maksud: Kerana hendakkan kemuliaan (kehormatan) seseorang boleh mendapat kehinaan

berkongsi