mengusir asap, meninggalkan api

Maksud: Melepaskan keuntungan kecil yang sudah tentu kerana mengharap keuntungan besar yang belum pasti

berkongsi