menjual tangkai cangkul sekah

Maksud: Menceritakan (membualkan) hal yang tidak ada kebenarannya

berkongsi