menjual rupa

Maksud: Mencari nafkah dengan memperagakan rupa

berkongsi