mestika gamat

Maksud: Elok sekali atau sangat cantik

berkongsi