minyak dengan air adakah bercampur

Maksud: Orang yang bermusuhan atau yang tidak sehaluan mustahil dapat dicampurkan jadi satu

berkongsi