muka licin, ekor berkudis

Maksud: Orang yang pada lahirnya banyak wang tetapi sebenarnya banyak hutang

berkongsi