nanti-nantian bagai berlakikan raja

Maksud: Perihal orang yang berhajat kepada seseorang yang tidak sangat berkehendak kepadanya

berkongsi