obat jerih pelarai demam

Maksud: Anak atau barang yang disayangi

berkongsi