orang larat

Maksud: Pengembara atau orang yang tiada tempat tinggal yang tentu

berkongsi