orang liar

Maksud: Orang yang belum beradat atau bertamadun

berkongsi