orang semenda

Maksud: Pertalian melalui perkahwinan

berkongsi