pandang jauh dilayangkan, pandang dekat ditukikkan

Maksud: Memeriksa sesuatu dengan cermat (teliti)

berkongsi