pasak negeri

Maksud: Orang yang terkemuka di sesebuah negara

berkongsi