pasar jalan kerana diturut, lancar kaji kerana diulang

Maksud: Orang tentu menjadi mahir dalam sesuatu lapangan kalau selalu mengerjakannya

berkongsi