pasar gelap

Maksud: Tempat jual beli yang tidak sah.

Contoh ayat: Peniaga pasar gelap itu telah ditangkap kerana menjual barangan curi.

berkongsi