perang diplomasi

Maksud: Perang politik

berkongsi