perang kilat

Maksud: Serang dengan mendadak atau tiba-tiba

berkongsi