pesan dituruti, petaruh dimalami, berserah berkehendak hati

Maksud: Mempercayakan sesuatu kepada orang dengan tidak percaya bulat-bulat

berkongsi