perwira laut

Maksud: Anggota tentera laut

berkongsi