petus tunggal

Maksud: Petir dahsyat yang terdengar dengan tiba-tiba

berkongsi