pulang asal

Maksud: Pulang kepada keadaan asal

berkongsi