putus harga

Maksud: Harga tetap yang tidak boleh diubahkan lagi.

berkongsi