rebung tidak jauh dari rumpun

Maksud: Perangai anak hampir sama dengan perangai orang tuanya

berkongsi