rendah bilang-bilang disuruki, tinggi kayu ara dilangkahi

Maksud: Mengerjakan sesuatu atau berhubungan dengan seseorang hendaklah sebagai yang semestinya

berkongsi