runding banyak nan ka disebut

Maksud: Jika banyak berembuk akan dicapai keputusan

berkongsi