rupa boleh diubah, tabiat dibawa mati

Maksud: Tabit atau amalan yang sudah menjadi kebiasaan sukar diubah.

berkongsi