salah cakap

Maksud: Tersilap mengatakan sesuatu sehingga menyebabkan orang lain berasa tidak senang hati

berkongsi