salah dorong

Maksud: Melakukan perbuatan yang keliru

berkongsi