salah faham

Maksud: Tidak mengerti hal yang sebenarnya.

berkongsi