salah guna

Maksud: Menggunakan kuasa yang ada untuk tujuan yang tidak baik

berkongsi