salah rupa

Maksud: Tidak pantas dilihat orang

berkongsi