salah rasa

Maksud: Menaruh perasaan yang tidak baik terhadap seseorang

berkongsi