salah tingkah

Maksud: Tingkah laku yang melanggar kebiasaan

berkongsi