sambungan tangan

Maksud: Pembantu atau penolong

berkongsi