santung pelalai

Maksud: Jampi atau guna-guna untuk menghalang perempuan daripada berkahwin

berkongsi