saudara sejadi

Maksud: Adik-beradik yang seibu sebapa, saudara sekandung

berkongsi