sawah bencah

Maksud: Sawah yang mendapat air dari tali air.

berkongsi